Štampa

Бусије

Границе, положај и тип. Према западу село затварају: Иванково Брдо, Лукића Главица и Ковиљача (933 м.) Према истоку и сев.-истоку ниски шикаром обрастао брег Пријека Главица. До југа се село наслања на Бјелај, до севера на Врточе. На ове две стране село је отворено. — Куће су с краја њива, испод плећина. Неколике су мало повише у странама, подигнуте некада на крчевинама.

Село је добило име отуда, што су ту некада побијени из бусија сарајевски трговци. Овуда је оно време ишао главни друм од Петровца за Бихаћ, а не преко поља као сада. Трговци су ишли с робом на вашар у Бихаћ. Заседа их овде дочека, побије их и ороби. На то подсећа и назив њиве, која се зове Сарајево.

Привреда и саобраћај. Оранице: Увале, Бусије, Сарајево, Језернице. — Ливаде: Цијепци, Лице, Баковац, Лопуже. — Пашњаци: Ковиљача, Лукића Главица. — Дрва се довозе из Чаве.

Воде. Караула, Јохе, Градина. Жито се меље у Кулен Вакуфу, Манастиру и Рипчу.

Гробља су четири: Сарајево, Бук, под Главицом, старо код Угрице.

Путеви воде на разне стране. Пут преко Бјелајског Поља излази на друм Петровац—Бихаћ. Други на противној страни излази на друм Врточе-Кулен Вакуф. Неколико путева окреће у планину. Један иде за Пркосе.

http://sommeil-sain.com/zopiclone http://sommeil-sain.com/zolpidem sommeil-sain.com

Порекло и бројно стање породица.

Медаковић — једна кућа. Славе Ђурђев дан. Доселили 1879. г. из Грачаца.

Шашић — три куће. Славе Мратиндан. Доселили 1879. г. из Срба.

Кецман — једна кућа. Доселио 1907. г. из Крње Јеле.

Радаковић — две куће. Славе Никољдан.  Доселили из Грачаца 1879. г.

Радошевић — једна кућа. Славе Аранћеловдан. Доселили 1879. г. из Метка.

Совиљ — две куће. Славе Никољдан. Доселили из Кијани код Грачаца 1879. год.

Плећаш — једна кућа. Славе Јовањдан. Доселили из Брувна 1879. г.

Угрица — три куће. Славе Никољдан. Населили пред више од 100 година из Срба. У Срб прешли из Ивошевца у Далмацији. То је било онда, кад је Хасанага Пећки попалио сав Прилог од Ужљебића до Попине.

Будимир — четири куће. Славе Аранђеловдан. Доселили из Зрмање у Лици, још пре него Угрице.

Керкез — осам кућа. Славе Ђурђевдан. Најстарија породица у Бусијама. Старином су из Суваје у Лици. Отуда доселили пре 200 година на Очијево. Ту буду мало времена, па се њих четворица браће раселе на четири стране. Један у Бусије, други у Пркосе, трећи у Врановину, четврти у Вођеницу.

Иванић — Четири куће. Славе Ђурђевдан. Доселили 1879. год. из Грачаца.

Бјелић — једна кућа. Славе Василијевдан. Доселили пре 80 година испод Промине, у Далмацији.

Зец — једна кућа. Славе Василијевдан. Доселили давно из Кнешпоља, од Дубице.

Ракић — једна кућа. Славе Јовањдан. Преселили из Колунића пре 100 година.

Мацура — једна кућа. Славе Аранђеловдан. Населили 1879. г. из Кистања. Док су тамо живели били кмети манастира Крупе.

Кесић — пет кућа. Славе Никољдан. Старина им из Кијани код Грачаца. Пре 80 година побегли отуда због војништва.

Ђумић — једна кућа. Слави Аранћеловдан. Родом из Суваје. Пре 25 година приженио се у кућу Керкезову.

Половина — четири куће. Славе Јовањдан. Доселили 1879. год. из Добросела у Лици.

Шкорић — једна кућа. Слави Никољдан. Доселио пре 20 година из Лике.

Лончар — две куће. Славе Ђурђевдан. Доселили 1879. г. из Грачаца.

Зорић — три куће. Славе Ђурђевдан. Доселили давно, за турске владе, из Мазина у Лици. Овдален су били одселили у Кнешпоље, па се опет повратили.

Вржина — шест кућа. Славе Никољдан. Као и они у Колунићу, доселили пре којих 100 година из Лике.

Рађеновић — две куће. Славе Ђурђевдан. Доселили пред 100 година из Срба у Лици.

Ступар — једна кућа. Славе Лазаревдан. Доселили око 1870. г. из Крњеуше.

Ковачевић — једна кућа. Славе Никољдан. Доселили 1879. год. од Грачаца.

Дрча — једна кућа. Славе Јовањдан. Доселили пре 80 година с Бротње у Лици.

Пилиповић — једна кућа. Славе Алимпијевдан. Населили из Боричевца у Лици пре 80 година.

Колунџија — једна кућа. Славе Никољдан. Доселили 1879. год. из Дабашнице.

Мандић — једна кућа. Славе Никољдан. Населили из Лике 1879. год.

Граховац — једна кућа. Славе Никољдан. Прешли пре 15 година иза Главице (Унац).

Лојић — две куће. Славе Ђурђевдан. Населили из Срба, има преко 100 година.

Петровић — једна кућа. Славе Ђурђевдан. Доселили 1879. год. од Грачаца.

Брдар — једна кућа. Славе Алимпијевдан. Населили пре .20 година из Малих Стјењани.

Петар Рађеновић, Бјелајско Поље и Бравско, Српски етнографски зборник 1925 XXXV